Licencje

Prawo autorskie chroni utwory (np. zdjęcia, filmy, nagrania, artykuły) również te dostępne w Internecie. Twórcy utworu przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe. Zanim skorzystasz z materiałów dostępnych w Internecie, upewnij się, że autor wyraża na to zgodę.

Materiały udostępnione na stronie Game of Gdansk nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich.

cc-logo Materiały Game of Gdansk stworzone przez Nadbałtyckie Centrum Kultury podlegają licencji Creative Commons: CC BY-SA 4.0