Skip to content

Dźwięk


Przykładowe formaty dźwięków

W swojej opowieści możesz użyć wielu różnych formatów dźwięków (efekty dźwiękowe oraz muzyka). Jednak najczęściej będziesz miał/a do czynienia:

  • Mp3 (.mp3) - typ: audio/mpeg
  • OGG (.ogg) - typ: audio/ogg
  • Wave (.wav) - typ: audio/wav

Najlepiej przekonwertować dźwięki na format mp3 dla uzyskania małego rozmiaru pliku (szybsze załadowanie dźwięku) oraz pewności, że w każdej przeglądarce internetowej będzie działać.


Efekty dźwiękowe

Dzięki znacznikowi <audio> (z języka HTML) możesz umieścić w określonym fragmencie opowieści (karteczce) wybrany dźwięk.

Składnia - automatyczne odtwarzanie

<audio autoplay>
    <source src="link.mp3" type="audio/mpeg">
    Ups! Twoja przeglądarka nie wspiera tego elementu audio.
</audio>


Odtwarzanie w pętli (powtarzając w nieskończoność):
<audio autoplay loop>
    <source src="link.mp3" type="audio/mpeg">
    Ups! Twoja przeglądarka nie wspiera tego elementu audio.
</audio>

Artybut autoplay powoduje, że odtwarzanie dźwięku rozpocznie się od razu po wejściu na dany fragment opowieści (karteczkę) - nie będzie również widać źródła dźwięku.

Artybut loop powoduje, że odtwarzanie dźwięku powtarzane jest w nieskończoność.

Składnia - wizualny odtwarzacz

<audio controls>
    <source src="link.mp3" type="audio/mpeg">
    Ups! Twoja przeglądarka nie wspiera tego elementu audio.
</audio>

Artybut controls powoduje, że w miejscu dodania audio we fragmencie opowieści (karteczce) pojawi się wizualny odtwarzacz audio - odtwarzanie dźwięku nie rozpocznie się jednak automatycznie, tylko po kliknięciu odpowiedniego przycisku.

audio controlsMuzyka w tle

Używając języka JS (JavaScript) możemy uzyskać efekt podkładu muzycznego w tle. Nawet kiedy gracz będzie przechodził pomiędzy fragmentami opowieści (klikał na linki) to muzyka będzie odtwarzać się w nieskończonej pętli nieprzerwanie.

var muzyka = document.createElement("audio");
muzyka.src = "link.mp3";
muzyka.loop = true;
muzyka.play();

javascript audio 1Baza dźwięków

W swoim projekcie możesz wykorzystać niżej wymienione efekty dźwiękowe oraz muzykę.

Muzyka

Próbka Link

source - opengameart.org

https://nckgdansk.github.io/gameofgdansk-audio/Soliloquy_1.mp3

source - opengameart.org

https://nckgdansk.github.io/gameofgdansk-audio/Grassy_World.mp3

source - opengameart.org

https://nckgdansk.github.io/gameofgdansk-audio/TremLoadingloopl.mp3

source - freesound.org

https://nckgdansk.github.io/gameofgdansk-audio/happy-sandbox.mp3

Efekty dzwiękowe

Próbka Link

source - freesound.org

https://nckgdansk.github.io/gameofgdansk-audio/victory_fanfare.mp3

source - freesound.org

https://nckgdansk.github.io/gameofgdansk-audio/dun-dun-dun.mp3

source - freesound.org

https://nckgdansk.github.io/gameofgdansk-audio/door-opens-and-shuts.mp3

source - freesound.org

https://nckgdansk.github.io/gameofgdansk-audio/harpsicord-dream-enter.mp3

source - freesound.org

https://nckgdansk.github.io/gameofgdansk-audio/heart-beat.mp3Licencja

Pamiętaj, że istnieją prawa autorskie chroniące każde dzieło. Korzystaj z własnych materiałów lub z materiałów, których autorzy zgodzili się na ich wykorzystanie np. na licencji Creative Commons. Dobrą praktyką jest podawanie źródeł dźwięków w projekcie np. na końcu można umieścić karteczkę z podziękowaniami dla autorów wraz z podaniem źródeł.Więcej materiałów