Skip to content

★ HTML/CSS

Makro (css: )

Do niewielkiej manipulacji wyglądem możesz użyć makra (css: ) - możesz go połączyć z językiem css.

Przykład

(css: "background-color:indigo;font-size:40px;")[Zwykły tekst 1.]
(css: "border: 6px dotted red;padding:15px;")[Zwykły tekst 2.]

Widok z edytora

CSS - edytor

Rezultat

CSSTło obrazkowe

Przykład - więcej informacji

tw-story {
  background-image: url("https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/21/15/25/minecraft-1532775_1280.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: cover;
}

Rezultat

CSSWygląd określonych karteczek

Dzięki dodawaniu tagów dla poszczególnych karteczek (fragmentów opowieści) możesz ustawić wygląd dla każdej indywidualnie lub dla grup karteczek. Np. karteczka startowa ma tło czerwone, karteczki z pytaniami zielone, a reszta niebieskie.

Karteczka startowa

Tag1

Karteczka z pytaniem

Tag2

CSS - kod

tw-story {
  background: blue;
}

tw-story[tags="start"] {
  background: red;
}

tw-story[tags="pytania"] {
  background: green;
}Styl dla urządzeń mobilnych

Jeżeli chcesz ustawić określony styl dla np. smartfonów, tabletów itd. możesz wykorzystać do tego celu język CSS i @media. W celu ułatwienia załóżmy, że urządzenia mobilne to takie, które mają do 1200 pikseli szerokości, a powyżej to np. laptopy, ekrany komputerów itp.

Do swojego kodu CSS dodaj:

@media only screen and (max-width: 1200px) {
  /* TUTAJ WPROWADZASZ STYL */
}

Przykład

@media only screen and (max-width: 1200px){

  tw-story {
    padding: 5%;
    font-size: 1em;
  }

  tw-sidebar {
    display: none;
  }

  tw-passage {
    padding: 10px;
  }

}HTML/CSS

Jak już się zapewne zorientowałeś/aś możesz bez przeszkód używać języków HTML5/CSS3 w swoim projekcie - daje ci to wiele możliwości modyfikacji. W zakładce "Narzędzia" przygotowałem dla ciebie wiele gotowych rozwiązań - możesz je śmiało skopiować lub się nimi zainspirować.

Więcej informacji znajdziesz na stronach: