Skip to content

Losowość

Losowanie tekstu

Znacznik (either: ) można użyć do wylosowania jednego słowa/zdania z listy.

Dzisiaj jest (either: "słoneczny", "pochmurny", "deszczowy") dzień.

Przykładowy rezultat

Przykładowy rezultat 1Losowanie liczb

Znacznik (random: ) można użyć do wylosowania liczby całkowitej z podanego zakresu.

Rzuciłeś sześcienną kostką do gry 
i wylosowałeś: (random: 1, 6)

Przykładowy rezultat

Przykładowy rezultat 2Mieszanie elementów

Znacznik (shuffled: ) można użyć do wymieszania podanych elementów.

Hasło do drzwi to: (shuffled: 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Lista zakupów: (shuffled: "pomidory", "mleko", "warzywa")

Przykładowy rezultat

Przykładowy rezultat 3Losowanie stylu tekstu

Jeżeli chciałbyś wylosować styl określonego fragmentu tekstu możesz skorzystać ze znaczników (text-style: ) oraz (either: ). Makro (either: ) możesz również łączyć z innymi makrami np. (text-colour: ) itp.

(text-style: (either: "italic", "blur", "rumble"))[Jakim stylem jestem?]

Przykładowy rezultat

Przykładowy rezultat 4Losowy fragment opowieści

Skorzystaj ze znaczników (display: ) oraz (either: ) chcąc pokazać zawartość wylosowanej karteczki (istniejącego fragmentu opowieści) w innej karteczce. Możesz to wykorzystać np. przy losowaniu pytań dla gracza, łączeniu w jeden fragment opowieści kilku innych lub wylosować na starcie, z którą opowieścią zapozna się gracz (a są np. 3 różne).

Brak strzałek

Zwróć uwagę, że korzystając ze znacznika (display: ) nie tworzą się strzałki pomiędzy karteczkami. Używaj tego znacznika z rozwagą - stosując go chaotycznie bardzo łatwo jest się pogubić we własnej opowieści.

Zawartość karteczki startowej.
---
(display: (either: "pytanie 1", "pytanie 2", "pytanie 3"))

Przykład - widok z edytoraWięcej informacji