Skip to content

Style tekstu

Nagłówki

Nagłówki służą do nadania odpowiedniej ważności (znaczenia) poszczególnym fragmentom tekstu. Zazwyczaj stanowią również tytuł dla bardziej szczegółowych treści, np. w książkach mamy do czynienia z nagłówkami - nazwy rodziałów.

Domyślnie mamy do dyspozycji 6 poziomów (ważności) nagłówków. Nagłówek pierwszego poziomu jest najważniejszy, a nagłówek szóstego poziomu jest najmniej ważny. Nagłówki tworzymy poprzez użycie znaku # w określonej ilości np. nagłówek trzeciego poziomu stworzymy korzystając z 3 znaków###.

Styl Kod
Nagłówek 1 poziomu # Tekst nagłówka
Nagłówek 2 poziomu ## Tekst nagłówka
Nagłówek 3 poziomu ### Tekst nagłówka
Nagłówek 4 poziomu #### Tekst nagłówka
Nagłówek 5 poziomu ##### Tekst nagłówka
Nagłówek 6 poziomu ###### Tekst nagłówka

Przykład

# Nagłówek 1
## Nagłówek 2
### Nagłówek 3
#### Nagłówek 4
##### Nagłówek 5
###### Nagłówek 6

Rezultat

Przykład 1 - rezultatListy

Przykład

### Lista nienumerowana
* Zwykły tekst 1.
* Zwykły tekst 2.
** Zwykły tekst 3.
** Zwykły tekst 4.
* Zwykły tekst 5.
* Zwykły tekst 6.
** Zwykły tekst 7.
*** Zwykły tekst 8.
**** Zwykły tekst 9.
### Lista numerowana 0. Zwykły tekst 1. 0. Zwykły tekst 2. 0.0. Zwykły tekst 3. 0.0. Zwykły tekst 4. 0.0. Zwykły tekst 5. 0.0.0. Zwykły tekst 6. 0.0.0. Zwykły tekst 7. 0. Zwykły tekst 8. 0. Zwykły tekst 9.

Rezultat

ListaZnaczniki stylu

Znaczniki stylu to specjalne znaki, które w określony sposób zmieniają wygląd zwykłego tekstu. Zwróć uwagę, że można je łączyć np. pogrubiona kursywa. Pamiętaj jednak, że wówczas musisz wpisywać znaczniki symetrycznie np. **//tekst//**.

Styl Kod
Pogrubienie **tekst**
Kursywa //tekst//
Pogrubiona kursywa **//tekst//**
Przekreślenie ~~tekst~~
Indeks górny 2^^10^^

Przykład

**Pogrubienie**

//Kursywa//

**//Pogrubiona kursywa//**

~~Przekreślenie~~

Indeks^^górny^^

Rezultat

Przykład 2 - rezultatStyle tekstowe

Style tekstowe można uzyskać dzięki wykorzystaniu makra (text-style:), co daje nam większy wybór w porównaniu do znaczników stylu.

Przykład

1. none – (text-style: "none")[Zabierz mnie stąd!].

2. bold – (text-style: "bold")[Zabierz mnie stąd!].

3. italic – (text-style: "italic")[Zabierz mnie stąd!].

4. underline – (text-style: "underline")[Zabierz mnie stąd!].

5. strike – (text-style: "strike")[Zabierz mnie stąd!].

6. superscript – (text-style: "superscript")[Zabierz mnie stąd!].

7. subscript – (text-style: "subscript")[Zabierz mnie stąd!].

8. mark – (text-style: "mark")[Zabierz mnie stąd!].

9. outline – (text-style: "outline")[Zabierz mnie stąd!].

10. shadow – (text-style: "shadow")[Zabierz mnie stąd!].

11. emboss – (text-style: "emboss")[Zabierz mnie stąd!].

12. condense – (text-style: "condense")[Zabierz mnie stąd!].

13. expand – (text-style: "expand")[Zabierz mnie stąd!].

14. blur – (text-style: "blur")[Zabierz mnie stąd!].

15. blurrier – (text-style: "blurrier")[Zabierz mnie stąd!].

16. smear – (text-style: "smear")[Zabierz mnie stąd!].

17. mirror – (text-style: "mirror")[Zabierz mnie stąd!].

18. upside-down – (text-style: "upside-down")[Zabierz mnie stąd!].

19. blink – (text-style: "blink")[Zabierz mnie stąd!].

20. fade-in-out – (text-style: "fade-in-out")[Zabierz mnie stąd!].

21. rumble – (text-style: "rumble")[Zabierz mnie stąd!].

22. shudder – (text-style: "shudder")[Zabierz mnie stąd!].

RezultatMakro koloru tekstu

Makro (text-colour: yellow)[Żółty tekst] pozwala na ustawienie koloru dla wybranego fragmentu tekstu.

Przykład 1

Możesz wybrać jeden ze zdefinowanych kolorów w szablonie Harlowe:

Nazwa koloru Próbka koloru Kod
red
 
(text-colour: red)[Tekst]
orange
 
(text-colour: orange)[Tekst]
yellow
 
(text-colour: yellow)[Tekst]
lime
 
(text-colour: lime)[Tekst]
green
 
(text-colour: green)[Tekst]
cyan
 
(text-colour: cyan)[Tekst]
blue
 
(text-colour: blue)[Tekst]
navy
 
(text-colour: navy)[Tekst]
purple
 
(text-colour: purple)[Tekst]
magenta
 
(text-colour: magenta)[Tekst]
white
 
(text-colour: white)[Tekst]
black
 
(text-colour: black)[Tekst]
grey
 
(text-colour: grey)[Tekst]

Rezultat 1

Rezultat makro koloru tekstuPrzykład 2

Możesz używać zapisu heksadecymalnego kolorów RGB:

(colour: #e61919)[Czerwony tekst]
(colour: #197fe6)[Niebieski tekst]
(colour: #e5e619)[Żółty tekst]

Użyj narzędzia do wybierania kolorów

Rezultat 2

Rezultat makro koloru tekstuMakro tła tekstu

Makro (background: ) działa na podobnej zasadzie jak makro koloru tekstu.

Przykład 1

(background: red)[Czerwone tło tekstu.]
(background: #35E415)[Zielone tło tekstu.]

Rezultat 1

Przykład 6 - rezultat


Przykład 2

(background: (gradient: 90, 0.1, blue, 0.2, red, 0.3, orange, 0.6, yellow))[Tekst tekst tekst.]
kąt: 90 stopni sekcja 1: 10%, blue sekcja 2: 20%, red sekcja 3: 30%, orange sekcja 4: 60%, yellow

Podajemy miejsce od 0 do 1, w którym ma wystąpić dany kolor - 0 to początek, a 1 to koniec.
Wartości pośrednie 0.1, 0.2, 0.3, 0.6, 1 możesz postrzegać jako 10%, 20%, 30%, 60%, 100%. Jest to odległość od początku (lewej strony tekstu) do określonego miejsca.

Gradient

Rezultat 2

GradientZnacznik linii poziomej

Znacznik linii poziomej --- służy do umieszczenia we fragmencie opowieści linii poziomej, która będzie separatorem (np. oddzielenie jednego tekstu od drugiego).

Przykład

Już czas! – powiedział do ciebie Max. W twojej głowie szaleją myśli. 
Zastanawiasz się czy na pewno chcesz to zrobić. Skok ze spadochronem 
zawsze stanowił dla ciebie wyzwanie.
---
Co zrobić: [[skakać]] czy [[wracać]]?

Rezultat

Przykład 7 - rezultatMakro obrotu tekstu

Makro (text-rotate: ) pozwala na obrócenie tekstu według ustalonego kąta (podanego w stopniach kątowych). Oś obrotu znajduje się w środku obracanego tekstu.

Przykład

(text-rotate: 12)[Już czas!] – powiedział do ciebie Max. W twojej głowie 
szaleją myśli. Zastanawiasz się czy na pewno chcesz to zrobić.
Skok ze spadochronem zawsze stanowił dla ciebie wyzwanie.

Rezultat

Przykład 8 - rezultatMakro (hover-style: )

Jeżeli chcesz, aby określony styl został zastosowany podczas gdy gracz najedzie wskaźnikiem myszki na wybrany fragment tekstu, użyj makra (hover-style: ).

Przykład

Zwykły tekst 1.
(hover-style: (text-color: red))[Zwykły tekst 2.]
(hover-style: (text-color: blue) + (text-rotate: 15))[Zwykły tekst 3.]
(hover-style: (text-color: yellow) + (text-style: "shudder"))[Zwykły tekst 4.]

Rezultat - możesz przetestować:Jeżeli chciałbyś stworzyć link do ukrytego tekstu w obrębie tego samego fragmentu opowieści, który (ukryty tekst) będzie miał zastosowany wybrany styl, musisz połączyć makra (link: ), (text-color: ), (text-style: ).

Przykład

Już miałeś skakać, ale w ostatniej chwili 
zdałeś sobie sprawę, że o czymś zapomniałeś.
(link: "Co to takiego było...")[(text-color: yellow) + (text-style: "shudder")[Zapomniałeś zabrać ze sobą swoich ulubionych gogli ochronnych!]]

Rezultat - możesz przetestować:Więcej informacji