Skip to content

Wyrównanie

Znaczniki wyrównania tekstu

Znaczniki wyrównania tekstu pozwalają na wyrówanie tekstu znajdującego się pod znacznikiem. Wyrównanie do lewej jest domyślnym ustawieniem. Określone wyrównanie działa tak długo, jak długo nie napotka kolejnego znacznika wyrównania. Zobacz to na schemacie:

Schemat stosowania znaczników wyrównania tekstu

znacznik wyrówannia do środka

Już czas! – powiedział do ciebie Max. W twojej głowie szaleją myśli.
Już czas! – powiedział do ciebie Max. W twojej głowie szaleją myśli.
Już czas! – powiedział do ciebie Max. W twojej głowie szaleją myśli.

znacznik wyrówannia do prawej

Już czas! – powiedział do ciebie Max. W twojej głowie szaleją myśli.
Już czas! – powiedział do ciebie Max. W twojej głowie szaleją myśli.
Już czas! – powiedział do ciebie Max. W twojej głowie szaleją myśli.

znacznik wyrówannia do lewej

Już czas! – powiedział do ciebie Max. W twojej głowie szaleją myśli.
Już czas! – powiedział do ciebie Max. W twojej głowie szaleją myśli.
Już czas! – powiedział do ciebie Max. W twojej głowie szaleją myśli.

Wyrównanie Kod
do lewej <==
do środka =><=
do prawej ==>
wyjustowanie <==>
mieszane np. ===><=


Przykład

==>Wyrównanie do prawej.
=><=Wyśrodkowanie.
<==>Wyjustowanie. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.
<==Wyrówanie do lewej. (na początku jako domyślne)
===><=margines 3/4 z lewej oraz 1/4 z prawej
=><=====margines 1/6 z lewej oraz 5/6 z prawej

Rezultat

Przykład 1 - rezultat

Wyśrodkowanie - znacznik HTML

Do wyśrodkowania elemetów (tekstu, grafiki, filmów itp.) na stronie możesz wykorzystać również znacznik z języka HTML. <center>twój tekst, obrazki i inne elementy</center> W niektórych sytuacjach jego użycie będzie lepszym rozwiązaniem (możesz go stylizować wykorzystując język CSS).Makro (align: )

Makro (align: ) pozwala na wyrównanie tylko wybranego fragmentu tekstu. Używamy go na takiej samej zasadzie jak znaczniki wyrównania tekstu.

Przykład

(align: "=><=")[Już czas! – powiedział do ciebie Max.]
W twojej głowie szaleją myśli. Zastanawiasz się czy na pewno chcesz to zrobić.
Skok ze spadochronem zawsze stanowił dla ciebie wyzwanie.

Rezultat

Przykład 2 - rezultatZnaczniki kolumn

Znaczniki kolumn pozwalają na podzielenie strony na kolumny np. w gazecie - mamy jedną stronę i kilka kolumn tekstu. Znaczniki kolumn działają na takiej samej zasadzie jak znaczniki wyrównania.

Znaczenie Kod
wskazuje rozmiar kolumny w stosunku do innych kolumn (w zależności od ilości użytych znaków) |
wskazuje rozmiar marginesów kolumny (w zależności od ilości użytych znaków) =
wskazuje koniec podziału strony na kolumny |==|


Przykład 1

|=Kolumna 1. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.
=|=Kolumna 2. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.
===|===Kolumna 3. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.
|==|Koniec podziału strony na kolumny.

Rezultat

Przykład 3 - rezultat


Przykład 2

|=Kolumna 1. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.
=|||=Kolumna 2. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.
=====|=Kolumna 3. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.
|==|Koniec podziału strony na kolumny.

Rezultat

Przykład 4 - rezultatWięcej informacji