Skip to content

Dworzec Południowy

  • Inna nazwa: Dworzec przy Bramie Nizinnej.
  • Był to pierwszy dworzec kolejowy w Gdańsku. Został zbudowany przez Pruską Kolej Wschodnią.
  • Otwarty w 1852 r.
  • Budynki dworcowe uległy zniszczeniu pod koniec II wojny światowej, zostały tylko częściowo odbudowane.
  • Po II wojnie światowej na ten dworzec przyjeżdżały wagony z repatriantami ze wschodu.
  • Dworzec obsługiwał pociągi towarowe do lat 90. XX w.
  • Dziś pozostałości dworca stanowią brama wjazdowa, fragmenty torów oraz podkłady kolejowe.

Wspomnienia i opowieści mieszkańców

  • Chłopcy ganiali się po rampach i bawili w chowanego. Za cukierki i owoce pomagali rozładować towary z wagonów.

Zdjęcia współczesne

⯆ Brama wjazdowa do dworca Brama Nizinna.

⯆ Stare tory do Dworca Południowego.

⯆ Teren, na którym znajdował się dworzec.

⯆ Zachowane podkłady.