Skip to content

Kościół św. Piotra i Pawła

  • Kościół znajduje się przy ul. Żabi Kruk.
  • Budowa rozpoczęła się w XV w.
  • Początkowo kościół był filią kościoła Mariackiego, później został podniesiony do funkcji kościoła parafialnego.
  • W XVI w. kościół przeszedł pod zarząd protestancki. Został przekształcony w świątynię kalwińską.
  • Wierni przyjeżdżali na mszę do tego kościoła z Gdyni, Sopotu i z terenów Żuław, ponieważ była to jedyna świątynia kalwińska w okolicy. Wierni byli w większości ludźmi zamożnymi.
  • Podczas drugiej wojny światowej kościół został zbombardowany i podpalony.
  • Po wojnie świątynię odbudowano.
  • Od 1958 r. stał się ponownie kościołem katolickim.
  • W 2019 r. miał miejsce pożar nad zakrystią. Spłonęło 200 m² konstrukcji dachu. Wnętrze kościoła nie uległo uszkodzeniu.

Zdjęcia współczesne