Skip to content

Koszary Wiebego

  • Zbudowane zostały w połowie XIX w.
  • Ich nazwa pochodzi od pobliskiego bastionu Wiebego. Adam Wiebe był holenderskim konstruktorem urządzeń hydrotechnicznych i fortyfikatorem.
  • Znajdowały się tam biura administracji wojskowej. Budynek służył jednostkom pruskiej piechoty i grenadierom.
  • Po wojnie był to także teren koszarowy.
  • W 1957 roku koszary zostały przekazane administracji cywilnej. Mieściła się tam między innymi siedziba Unimoru, zakładu produkującego sprzęt RTV.
  • Dziś jest to siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Wspomnienia i opowieści mieszkańców

  • Zachowały się pamiątki związane z koszarami Wiebego. Są to m.in. fotografie grupowe żołnierzy, notes i militärpass, czyli książeczka wojskowa żołnierza Alberta Freihöfera, list z 1944 r. napisany przez żołnierza z koszar Wiebego do ukochanej Elisabeth, zdjęcie weterana z podpisem „Opa von der Danziger Kaserne”, czyli Dziadek z gdańskich koszar. „Dziadka z koszar” możemy zobaczyć także na grupowym zdjęciu z wnętrza Wieben Kaserne.

Zdjęcia współczesne

⯆ Budynek dawny koszar Wiebego.

⯆ Dziś znajduje się tam siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

⯆ Koszary Wiebego były nazywane „żółtymi koszarami”.Zdjęcia archiwalne

⯆ Pocztówka z widokiem na koszary Wiebego.

⯆ Koszary Wiebego na pocztówce.

⯆ Weteran na zdjęciu podpisany jako „Dziadek z gdańskich koszar”.

⯆ Napis na odwrocie zdjęcia: „Opa von der Danziger Kaserne”, czyli Dziadek z gdańskich koszar.

⯆ Dziadek z gdańskich koszar na zdjęciu grupowym.

⯆ List z 1940 r., pisany przez żołnierza z koszar Wiebego do ukochanej Elisabeth.

⯆ Okładka książeczki wojskowej żołnierza Alberta Freihöfera.

⯆ Militarpass - Książeczka wojskowa żołnierza Alberta Freihöfera.

⯆ Okładka notesu Alberta Freihöfera, żołnierza, który stacjonował w koszarach Wiebego.

⯆ Notes Alberta Freihöfera, żołnierza, który stacjonował w koszarach Wiebego.

⯆ Żołnierze z koszar Wiebego na tle pomnika na Placu Wałowym.

⯆ Zdjęcie grupowe żołnierzy z koszar Wiebego na tle pomnika na Placu Wałowym.

⯆ Zdjęcie grupowe żołnierzy z koszar Wiebego.