Skip to content

Szkoła Podstawowa nr 67

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku:

  • Szkoła mieści się przy ul. Żabi Kruk 5 i sąsiaduje z kościołem św. Piotra i Pawła.
  • Została otwarta w 1962 r.
  • Początkowo szkoła nosiła imię kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego, nazywanego Pierwszym Żeglarzem Rzeczypospolitej, patrioty i więźnia Stutthofu.
  • Po reformie, przywracającej ośmioklasową szkołę podstawową, w skład szkoły weszło wygasające Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku oraz odradzająca się Szkoła Podstawowa nr 67 tego samego imienia.

Zdjęcia współczesne

⯆ Budynek Szkoły Podstawowej nr 67 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.Minecraft: wizualizacja