Skip to content

Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Dolna Brama 8:

  • W budynku przed wojną była szkoła podstawowa dla dziewcząt, a po wojnie kolejno Szkoła Podstawowa nr 7, Zespół Szkół Zawodowych Gdańskich Zakładów Elektronicznych Unimor, Wyższa Szkoła Bankowa.
  • Obecnie mieści się tam siedziba Funduszu Innowacji Społecznych INNaczej.
  • Fundusz powstał w 2019 roku z myślą o mieszkańcach Gdańska, którzy mają ciekawe pomysły i obywatelskie inicjatywy. Celem Funduszu jest stworzenie prototypów produktów i usług, odpowiadających na potrzeby społeczności. Można tam uzyskać wsparcie merytoryczne i finansowe dla swoich pomysłów.

Wspomnienia i opowieści mieszkańców

  • Woźny szkoły miał ręczny dzwonek. W zimie musiał napalić w wielkich piecach, które znajdowały się w każdej klasie.
  • Ławki szkolne były pochylone i połączone z siedzeniem. Miały wyżłobione miejsce na pióro i otwór na kałamarz.

Zdjęcia współczesne

⯆ W tym budynku po wojnie znajdowała się Szkoła Podstawowa nr 7.

⯆ Obecnie jest to siedziba Funduszu Innowacji Społecznych INNaczej.Zdjęcia archiwalne

⯆ Po wojnie dzieci w szkołach pierwsze litery pisały stalówką maczaną w atramencie.

⯆ Stary przybornik szkolny.